3/7 Az írországi kisgyermeknevelés négy pillére 2.

Szerző: | dec 31, 2023 | Szakmázó | 0 hozzászólás

KOMMUNIKÁCIÓ – MERT MINDIG VAN MIT MEGBESZÉLNI

Az emberi lét egyik legfontosabb eleme a kommunikáció. Ezzel jelezzük igényeinket, szándékainkat, gondolatainkat, érzéseinket. Így cserélünk információt, adunk visszajelzést, kapcsolódunk másokhoz. A kommunikációnak a hangzó beszéd csak egy szelete, a másik oldalon ott áll a non-verbális vonal, azaz, hogy képesek vagyunk „szavak nélkül” is kifejezni magunkat.

(Forrás: Pixabay)

Lássuk, hogy az írországi kisgyermeknevelésben milyen fontos célok elérése érdekében folyik a módszertani munka:

1. NON-VERBÁLIS készségek támogatása:

– kisbaba kortól fontos reagálni a testi, arckifejezésbeli jelzésekre és korai hangadásokra. A későbbiekben pedig szóbeli visszajelzést adni arról, hogy érzékeljük a ki nem mondott szavakat is. Pld: ” Látom, hogy görnyedve ülsz és fogod a hasad. Fájdalmaid vannak?”

– A visszajelzésekkel bátorítani a gyerekeket, hogy kombinálja a hangzó beszédet a non-verbális kommunikációval, hogy könnyebben értelmezhető legyen a környezete számára a közlés.

– Tanuljanak meg figyelni mások non-verbális jelzéseire

– Tanulják meg, hogy vannak körülöttük olyan emberek, akik csak és kizárólag non-verbális jelzések vagy speciális eszközök útján tudnak kommunikálni, és ez ugyanolyan fontos, mint a hangzó beszéd.

2. BESZÉLT NYELV és KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK:

– Legalább egy beszélt nyelvnek legyenek maximális birtokában. Bevándorló gyerekek esetén ez hosszabb időt vesz igénybe, azonban többnyire több nyelvet sajátítanak el majdnem anyanyelvi szinten, melyeket helyzethez kötötten váltogatnak.

– beszélgetési helyzetben tanuljanak meg meghallgatni, és kivárni, majd ezután elmondani a gondolataikat.

– tanulják meg, hogy nyelvi úton információt adhatnak és szerezhetnek, kérdezhetnek, elutasíthatnak, tárgyalhatnak, ötleteket, problémás helyzeteket és érzéseket tisztázhatnak.

3. A KOMMUNIKÁCIÓ a TAPASZTALAT BŐVÍTÉSÉT CÉLOZZA:

– A kisgyermekkori nevelés színterein kapjanak lehetőséget, hogy a nyelvi készségek fejlődésével minél több ismeretet szerezzenek a környezetükről. Elsősorban képek, szimbólumok, könyvek és ellenőrzött digitális felületek útján. (Az utóbbi a „no screen” ovikban nincs, de az iskola előkészítő csoportokban az oktatás során már használnak digitális eszközöket)

– Kapjon helyet a matematikai nyelv megismerése is az irányított játékhelyzetek során.

4. KOMMUNIKÁCIÓ és KREATIVITÁS:

– Itt kap helyet a zenei nevelés és a drámapedagógia. (Hozzá kell fűznöm azonban, hogy az angolszász óvodai zenei nevelés minőségében és gazdagságában is alul múlja az itthonit. Ezen a téren büszke voltam a magyar gyökereimre.)

A KÖRNYEZET FELFEDEZÉSE A GONDOLKODÁS ALAPJA

Manapság a csapból is az folyik, hogy a szenzoros integráció és az érzékelés észlelés fejlődése háttérbe szorul a gyermekeknél. Felgyorsult világgal és paradox módon ingerdömping mellett ingerszegénységgel kell megküzdeniük. Adott egy idegrendszer, amivel születünk, ebből kell kihozni a legtöbbet. JA NEEEEM! ÁLLJUNK CSAK MEG! Pont az a lényeg, hogy ne versenyló módjára hajtsuk és fejlesszük! Inkább ADJUNK IDŐT az idegrendszernek, hogy dolgozzon, integráljon, tapasztaljon, érjen.

(Forrás: Pixabay)

Az írországi Aistear módszertan utolsó pillérje azokat a célokat fogalmazza meg, melyek a gondolkodás és észlelés területén elérendők:

1. A VILÁG ÉS A KÖRNYEZET MEGTAPASZTALÁSA

– tapasztalati szinten közel hozni a gyermekekhez a környezeti ingerek széles tárházát, az összes észlelési területen

– tapasztaljanak változásokat, a természetes körforgásokat, mint az életünk részét, ezáltal is fejlődjön a tér-, idő-, hely- és formaészlelésük.

– az észleléshez kapcsolódó fogalmak megismerése, egyformaság, különbözőség, méret, súly, hossz, magasság, anyagi minőség, és ezek rendszerezésének tanulása. Azaz a strukturált gondolkodás megalapozása.

2. A VILÁG ÉS A KÖRNYEZET MEGÉRTÉSE

– a tapasztalati információk beépítésének képessége a mindennapokba. Azaz hogyan válik az elmélet gyakorlattá. (Gondoljunk bele, hogy mennyire hiábavalóság valamit csak elméletben tudni, és gyakorlatban nem alkalmazni. A valós tudás a praktikus tudás, hisz ez mozdítja előre a világot.)

– a megismert dolgok kreatív felhasználása, és a fantázia működésének támogatása. A gondolkodás a kreatív játékon keresztül fejlődik a legjobban.

3. SZIMBÓLUMSZINTŰ GONDOLKODÁS TÁMOGATÁSA

– hétköznapi szimbólumok társítása a jelentéstartalommal

– szimbólumok szintjén kommunikáló gyermekek támogatása, alternatív kommunikációt használó társak megértésének gyakorlása

4. TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL, ÖNBIZALOM FEJLESZTÉS

– választási helyzetek gyakorlása, kockázatvállalás és felelősségtudat növelésével (lássuk be, ezt nem árt gyakorolni, ha hatékony, érett felnőtteket akarunk nevelni)

– tapasztalják meg, hogy ötleteiket, gondolataikat és érzéseiket komolyan veszik az őket körül vevők, cserébe nekik is meg kell tanulni másokat komolyan venni.

– hatékony kérdezés és érvelés tanulása (bár ez már felmerült a kommunikációnál is, itt inkább nem a nyelvi vonal a lényeg, hanem a mögötte húzódó gondolatok)

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Rólam

Volt nekem egy bölcs nagymamám, aki az élete első negyven évében a történelem viharaival küzdött, a második negyven évében pedig visszatérő daganatos betegségekkel. Sokat tudott a küzdelemről, és a jellemformálódásról. Sokszor mondta nekem, amikor elcsüggedtem: „Kicsikém. Csak tanulj és dolgozz mindig szorgalmasan. Mert amit már megtanultál, azt senki el nem veheti tőled, a munkádnak pedig meglásd, meglesz a gyümölcse.”

Igyekeztem, és a mai napig igyekszem megtartani, amit mondott. Tanulok, dolgozom. Elcsüggedek, megerősödöm.

Arra a kérdésre, hogy miért lettem gyógypedagógus, nem mondhatom, hogy mindig is tudtam, hogy erre születtem. Inkább egy szilárd meggyőződésből fakadt, ami a mai napig a pályához kapcsol.

Mert ez egy olyan szakma, ami másokat érint, engem pedig megérint. És ami megérint arról beszélni és írni kell! Nyíltan, szeretettel, tabuk nélkül…

Mert ha hiszed, ha nem, az életet és a világot igazán érdekes gyógypedagógus fejjel szemlélni!
Engedd hát, hogy megosszam Veled is ebben a blogban!